Seneste nyheder

Klik her for at oprette en profil

Tilmelding til rideskolen

Klik på menupunktet BLIV MEDLEM øverst til højre på hjemmesiden. Herefter klikkes der på underpunktet KLUB OG RIDESKOLE. På den side som kommer frem kan du se, hvilke ledige hold der er og herefter følge retningslinjerne for tilmelding. Vær opmærksom på at du skal først melde dig ind i klubben før du kan tilmelde dig et ridehold.

Klubmedlemskab pr. klubår (1.7-30.6) koster 250 kr. for medlemmer under 18 år og 400 kr. for medlemmer over 18 år.

Pris for de normale hold er 450 kr. pr. mdr.

Der er afvigelser - se under de respektive hold.

Hvis du vil medbringe engen hest er det afslag i prisen.

Kontakt administrator om hvorledes vi klarer det.

Er du i tvivl om hvilket hold du skal tilmelde dig, så læs holdbeskrivelserne neden for. Du er også velkommen til at kontakte bestyrelsen, for at høre nærmere om, hvilket hold du skal tilmelde dig. Du finder telefonnumre på bestyrelsen under menupunktet Om VOSK.

Vejledning "tilmelding til rideskolehold og medlems kontingent" 
 

Holdbeskrivelser

Minihold

Krav til rytter:

Min. 3 år. Forældre skal være til stede og stå for at opsadle hesten. Ligeledes skal forældre trække hesten under ridningen, såfremt dette er nødvendigt. Det vil være en god idé hvis forældre deltager på opsadelingskursus, som foregår inden sæsonstart.

Begynder 1

Krav til rytter:

Minimum 6 år. Forældre skal være til stede og stå for at opsadle hesten. Ligeledes skal forældre trække hesten under ridningen, såfremt dette er nødvendigt. Det vil være en god idé hvis forældre deltager på opsadelingskursus, som foregår inden sæsonstart.

Begynder 2

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

1. Har modtaget undervisning i ryttermærke 1 og 2.

2. Trække med hesten.

3. Strigle hesten.

4. Sadle op.(der tages hensyn til hesten og elevens størrelse)

5. Styre hesten i skridt og trav på volte og slangegang uden trækker.

Let øvede

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

1. Opfylde kravende til begynder 2

2. Sadle op selvstændigt

3. Skridt, trav og galop uden trækker

4. Korrekt diagonal i letridning

5. Gennemføre øvelserne på LD niveau

Øvede

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

1. Opfylde kravende til Let øvet

2. Korrekt galop

3. Øgning og afkortning i alle tre gangarter

4. Gennemføre øvelserne på LC niveau

Breddeaktivitet

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

1. Trække med hesten.

2. Strigle hesten.

3. Sadle op.

4. Styre hesten i skridt, trav og galop på volte og slangegang uden trækker.

5. Korrekt diagonal i letridning

6. Gennemføre øvelserne på LD niveau

Halvpartshold

Krav til rytter:

Alderskrav: 10 år

1. Trække med hesten.

2. Strigle hesten.

3. Sadle op.

4. Styre hesten i skridt, trav og galop på volte og slangegang uden trækker.

5. Korrekt diagonal i letridning

6. Gennemføre øvelserne på LD niveau

Horsemanship hold

Krav til rytter:

Min. 8 år

Voksen hold

Krav til rytter: min.18 år


Mål for rideskoleundervisning. Klik her for at læse mere.

 

Betingelser for deltagelse i rideskoleundervisning

Tilmelding og udmelding.
Deltagelse i rideskoleundervisning forudsætter samtidig medlemskab af VOSK.
Medlemskontingent er ikke indeholdt i betalingen for rideskoleundervisning, men opkræves særskilt.
For framelding til rideskoleundervisning er der en måneds opsigelse gældende fra den sidste dag i måneden forud for den måned, man ønsker at standse undervisningen.
Opsigelse skal sendes skriftligt til klubbens administrator eller kasserer.

Medlemskab af VOSK skal opsiges særskilt.

VOSK’s ydelse
Ved tilmelding for et helt år (august til juni) gennemføres der 40 undervisningslektioner. Ved tilmelding senere på året kan man følge det hold, man tilmelder sig, de resterende lektioner i sæsonen.
Såfremt en instruktør er fraværende en lektion, forsøger VOSK at skaffe en afløser. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, aflyses den pågældende lektion, og det meddeles hvornår erstatningslektion kan gennemføres.
Såfremt der afholdes stævne på dage, hvor der normalt er undervisning, forbeholder VOSK sig retten til at aflyse undervisning pågældende stævnedage. Det vil blive meddelt, hvornår erstatningslektion kan gennemføres.
VOSK forbeholder sig ret til at nedlægge hold med for få deltagere og vil samtidig i samarbejde med eleven finde passende hold, som eleven kan overføres til.

Instruktøren anviser hvilken hest/pony eleven skal benytte til undervisningen. Man kan således ikke altid påregne at have samme hest/pony. Klubben anviser hvilket ridehus der skal anvendes, og der kan derfor ske ændringer i løbet af sæsonen.
Ridehjelm kan lånes af VOSK, såfremt passende størrelse haves.

 
Ridekoleelevens forpligtigelser
Rideskoleeleven er forpligtiget til at betale for den modtagne undervisning. Betaling skal ske månedsvis forud. .
Ved elevens forfald/fravær til deltagelse i undervisning gives der ingen refusion.

Bemærk at mindre elever normalt behøver hjælp til op- og afsadling, hvorfor forældre må påregne at skulle hjælpe eleven.
Såfremt eleven kræver, at der er en person, der skal trække hesten/ponyen, er eleven (dennes forældre/værge) selv ansvarlig for at skaffe en trækker.