Tilmelding til rideskolen

Klik på menupunktet OM VOSK øverst til venstre på hjemmesiden. Herefter klikkes der på underpunktet TILMELDINGER og til sidst KONTINGENT OG RIDESKOLE. På siden kan de se, en oversigt over alle rideskolens hold. Du kan tilmelde dig til alle ledige hold. For at finde det rigtige hold, kan du se under Holdbeskrivelser. Vær opmærksom på at du skal først melde dig ind i klubben før du kan tilmelde dig et ridehold.

Klubmedlemskab pr. klubår (1.7-30.6) koster 250 kr. for medlemmer under 18 år og 400 kr. for medlemmer over 18 år.

Pris for de hold er 480 kr. pr. mdr. Der kan være afvigelser - se under de respektive hold. Hvis du vil medbringe egen hest, er der afslag i prisen.

Kontakt på rideskolevosk@gmail.com, hvis du har spørgsmål til tilmeldingen. Du kan også læse mere i vores vejledninger her:

Vejledning "tilmelding til events, ridehuskort og rideskolestævner" Klik her for at læse mere.

Mål for rideskoleundervisning. Klik her for at læse mere. 


Betingelser for deltagelse i rideskoleundervisning

Tilmelding og udmelding.
Deltagelse i rideskoleundervisning forudsætter samtidig medlemskab af VOSK.
Medlemskontingent er ikke indeholdt i betalingen for rideskoleundervisning, men opkræves særskilt.
For framelding til rideskoleundervisning er der en måneds opsigelse gældende fra den sidste dag i måneden forud for den måned, man ønsker at standse undervisningen.
Opsigelse skal sendes skriftligt til klubbens administrator eller kasserer.

Medlemskab af VOSK skal opsiges særskilt.

VOSK’s ydelse
Ved tilmelding for et helt år (august til juni) gennemføres der 40 undervisningslektioner. Ved tilmelding senere på året kan man følge det hold, man tilmelder sig, de resterende lektioner i sæsonen.
Såfremt en instruktør er fraværende en lektion, forsøger VOSK at skaffe en afløser. Såfremt det ikke kan lade sig gøre, aflyses den pågældende lektion, og det meddeles hvornår erstatningslektion kan gennemføres.
Såfremt der afholdes stævne på dage, hvor der normalt er undervisning, forbeholder VOSK sig retten til at aflyse undervisning pågældende stævnedage. Det vil blive meddelt, hvornår erstatningslektion kan gennemføres.
VOSK forbeholder sig ret til at nedlægge hold med for få deltagere og vil samtidig i samarbejde med eleven finde passende hold, som eleven kan overføres til.

Instruktøren anviser hvilken hest/pony eleven skal benytte til undervisningen. Man kan således ikke altid påregne at have samme hest/pony. Klubben anviser, hvilket ridehus der skal anvendes, og der kan derfor ske ændringer i løbet af sæsonen.
Ridehjelm kan lånes af VOSK, såfremt passende størrelse haves.

Rideskoleelevens forpligtigelser
Rideskoleeleven er forpligtiget til at betale for den modtagne undervisning. Betaling skal ske månedsvis forud.
Ved elevens forfald/fravær til deltagelse i undervisning gives der ingen refusion.

Bemærk at mindre elever normalt behøver hjælp til op- og afsadling, hvorfor forældre eller andre voksne må påregne at skulle hjælpe eleven.
Såfremt eleven kræver, at der er en person, der skal trække hesten/ponyen, er eleven (dennes forældre/værge) selv ansvarlig for at skaffe en trækker.

 

 


 


 

DE STØTTER OS