Generelt:
Formålet med VOSK uddannelsesplan er at ensrette undervisningen på VOSK, samt sikre at alle elever får det samme udbytte af undervisningen. Det er VOSK´s holdning, at alle elever både skal lære at håndtere heste og at ride på dem. Derfor består undervisningen af både teori og ridning. Der vil blive undervist med udgangspunkt i DRF´s Ryttermærke 1 og 2, og der kan derfor 3-4 gange på en sæson forekomme teorilektioner, hvor eleven ikke rider. Uddannelsesplanen er udarbejdet for at højne rideskolens generelle niveau og dermed udbyttet for den enkelte elev.
Sikkerhed på rideskolen er højeste prioritet, og derfor skal instruktørens anvisninger til hver en tid følges. Det er påkrævet, at alle elever under 18 bærer hjelm ved al omgang med heste. Elever under 18 år må ikke befinde sig i boksene, hvis der ikke er en instruktør eller en anden hestekyndig voksen til stede. Hvis der er en voksen til stede i stalden, er det tilladt at hente hestene og strigle dem, inden instruktøren kommer. Opsadling er ikke tilladt på egen hånd med undtagelse af øvet hold.
Alle elever på alle hold skal tage del i den fælles oprydning. Derfor vil eleverne på skift blive udpeget til fejehold før og efter ridning samt opsamlingspatrulje på banerne, inden ridehallen/ridebanen forlades.
Uddannelsesplanen er et værktøj for instruktøren til at kunne placere eleven på rette niveau. Ved sæsonstart eller et eventuelt niveauskifte, vil man blive bedømt af instruktøren den første måned. Efter bedømmelsesperioden vil de enkelte hold og elever blive evalueret og klubben vil i dialog med instruktørerne omplacere elever til det rette hold. Vurdering og eventuel omplacering af enkelte elever skal skabe bedre balance på de enkelte hold og give de bedst mulige oplevelser for alle elever.
VOSK ønsker at fremme ridesporten ved at hæve niveauet i rideskolen, herunder at tilsikre eleverne den nødvendige viden om træning og hestevelfærd.
VOSK gør opmærksom på, at en ridetime varer 60 minutter. Det omfatter både opsadling, ridning og afsadling. Derfor vil den faktiske tid på hesten udgøre mellem 30 og 45 minutter.
 

Minihold
Krav til rytter:
Min. 3 år. Der skal være en hjælper til stede og stå for at sadle hesten op, hvis rytteren ikke selv kan. Ligeledes skal hjælpere trække hesten under ridningen, såfremt dette er nødvendigt. Instruktøren underviser hjælperne i opsadling som en del af undervisningen.
 
Mål for holdet:
Minihold er en forløber til begynderholdet. Holdet skal motivere børnene til at forsætte i ridesporten. På minihold har vi masser af leg og hyggestunder med hesten. Målet er, at børnene kommer til at føle sig trygge ved hestene. Elverne lærer delvist selv at klargøre hesten. Under ridning øves der balance, koordination og styring af hesten. Øvelserne leges ind og kan foregå på jorden, såvel som på hesten.
 
 
Begynder 1
Krav til rytter:
Der skal være en hjælper til stede og stå for at sadle hesten op, hvis rytteren ikke selv kan. Ligeledes skal hjælpere trække hesten under ridningen, såfremt dette er nødvendigt. Instruktøren underviser hjælperne i opsadling som en del af undervisningen.

Mål for holdet:
Begynder 1 er for dig som har gået på minihold eller aldrig har siddet på en hest før. På Begynder 1 lærer du de helt basale ting, såsom at give hesten grime på og trække med den. Du lærer at læse nogle af hestens signaler, så du ved, hvordan du skal opføre dig over for hesten. Du skal lære at strigle hesten korrekt, hvordan man sadler op og hvad det forskellige udstyr hedder. Målet med selve ridningen er at få så god balance og koordination, at man selv kan styre hesten rundt i skridt og trav på ridebanen. Man lærer de mest almindelige signaler og øvelser, såsom letridning, korrekt rytteropstilling, start, stop, dreje, 20 meter volte, slangegang, skråt igennem. På Begynder 1 er der en del teori, da du vil blive undervist i DRF´s ryttermærke 1 og 2, som er nødvendigt for at lære de mest basale ting.
 
 
Begynder 2
Krav til rytter:
Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:
 • Har modtaget undervisning i Ryttermærke 1 og 2.
 • Trække med hesten.
 • Strigle hesten.
 • Sadle op med hjælp fra instruktør eller anden hjælper.
 • Styre hesten i skridt og trav på volte og slangegang uden trækker.
Mål for holdet:
Begynder 2 er for dig som har gået på Begynder 1 eller opfylder kravende for Begynder 2. På Begynder 2 forsætter man med balance og koordinationstræning. Målet er, at du lærer at styre hesten selv i skridt, trav og galop samt ride i letridning. Du lærer flere øvelser, som volte tilbage og 8-tals øvelser, lige som du bliver bedre til de øvelser, du har lært på begynder 1. Målet er, at man kan gennemføre øvelserne på LD niveau, som består af cirkelvolte 20m, skråt igennem og slangegang 2 buer.
 
 
Let øvet
Krav til rytter:
Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:
 • Opfylde kravene til Begynder 2.
 • Sadle op selvstændigt.
 • Skridt, trav og galop uden trækker.
 • Ride i letridning og let sæde.
 • Gennemføre øvelserne på LD niveau.
Mål for holdet:
Let øvet er for dig som har gået på Begynder 2 eller opfylder kravende for Let øvet. På Let øvet forsætter man med balance- og koordinationstræning. Målet er, at eleven bliver mere sikker i at styre hesten i skridt, trav og galop, samt korrekt diagonal i letridning.
Derudover lærer man korrekt galop og at stille hesten. Holdet vil ligeledes blive introduceret til spring. Målet er, at eleverne kan gennemføre øvelserne på LC niveau. (Cirkelvolte 20m, skråt igennem og slangegang på 2 buer)
 
 
Øvet
Krav til rytter:
Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:
 • Opfylde kravene til Let øvet.
 • Korrekt galop.
 • Øgning og afkortning i skridt og trav.
 • Gennemføre øvelserne på LC niveau.
Mål for holdet:
Øvet er for dig som har gået på Let øvet eller opfylder kravende for Øvet. På Øvet forsætter man med balance- og koordinationstræning. Målet er forsat at give eleven mere rutine i det allerede lærte. Fokus vil i højere grad ligge på at højne den enkelte elevs niveau. Holdet vil fortsat introducere til spring, hvor korrekt teknik er i fokus.
 
 
Kombinationshold
Mål for holdet:
At give eleven en fornemmelse af at have sin egen hest. Målet for den enkelte elev aftales med underviseren. Kombinationsholdet er et hold for dig som gerne vil, bruge mange timer sammen hesten. Der er undervisning 2 gange om ugen.
 
Let øvet niveau:
Krav til rytter:
Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:
 • Opfylde kravene til Begynder 2
 • Sadle op selvstændigt
 • Skridt, trav og galop uden trækker
 • Ride i letridning og let sæde
 • Gennemføre øvelserne på LD niveau
Mål for holdet:
Let øvet er for dig som har gået på Begynder 2 eller opfylder kravene for Let øvet. På Let øvet forsætter man med balance- og koordinationstræning. Målet er, at eleven bliver mere sikker i at styre hesten i skridt, trav og galop, samt korrekt diagonal i letridning.
Derudover lærer man korrekt galop og at stille hesten. Holdet vil ligeledes blive introduceret til spring. Målet er, at eleverne kan gennemføre øvelserne på LC niveau. (Cirkelvolte 20m, skråt igennem og slangegang på 2 buer)
 
 
Øvet niveau
Krav til rytter:
Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:
 • Opfylde kravene til Let øvet
 • Korrekt galop
 • Øgning og afkortning i skridt og trav
 • Gennemføre øvelserne på LC niveau
På holdet fortsætter eleverne med balance-og koordinationstræning. Målet at eleven opnår mere rutine i det allerede lærte. Fokus vil i højere grad ligge på at højne den enkelte elevs niveau. Holdet vil fortsat introducere til spring, hvor korrekt teknik er i fokus.
Det forventes at kombinationsholdets elever deltager som hjælper ved stævner, der afholdes på VOSK, fordi det giver et godt indblik i stævnedeltagelse.
 
 
Horsemanship-hold
Krav til rytter:
Min. 8 år

Mål for holdet:
Horsemanship Holdet er for dig der vil fordybe din viden om hesten. Holdet adskiller sig fra de traditionelle hold i den forstand, at håndtering af hesten/pony kan foregå lige såvel fra jorden, som fra ryg. Vi vil også være en del udenfor og i naturen, såfremt vejret tillader det. Holdet er for dig, som gerne vil ud af den traditionelle ”dressur sandkasse” og gerne vil opleve en anderledes måde, at være sammen med hesten på. Undervisningen tager udgangspunkt i læring omkring heste adfærd, indlæringsteori og hestens anatomi og vil sikre en dyb og indsigtsfuld forståelse af hesten både mentalt og fysisk. Denne forståelse danner fundament, for vort videre arbejde med hesten. Tryghed, respekt og forståelse danner dermed rammerne for al undervisning og disse medbringes i hest og rytterrelationen, gensidigt.
Løbende igennem holdets lektioner vil der blive undervist i:
 • Sikker og hensigtsmæssig håndtering via Ute Lehmanns 7 grundpositioner
 • Klikkertræning – forståelsen af positiv forstærkning
 • Teori omkring heste anatomi
 • Røgt og pleje
 • Skovture
 • Forberedelse og ridning i halsring
 • Agility
 • Teori omkring heste adfærd/indlæringsteori

 
Voksenhold
Krav til rytter:
Min. 18 år

Mål for holdet:
Rytternes udvikling bliver fuldt og påvirket af underviseren. Det er vigtigt for holdet at der er harmoni imellem rytternes evner og instruktørens forventninger. Der trænes balance og koordination. Samt i at styre hesten i skridt, trav og galop.
Yderligere lærer man korrekt galop, at stille hesten, øgning og afkortning i alle tre gangarter.
 
 

DE STØTTER OS