Seneste nyheder

Klik her for at oprette en profil

Generelt:

Formålet med VOSK uddannelsesplan er at ensrette undervisningen på VOSK, samt sikre, at alle elever får mest muligt ud af undervisningen. Det er VOSK´s holdning at alle elever, skal lære mest mulig om hesten, her i blandt røgt og pleje. Derfor består undervisningen af både teori og ridning. Der vil blive undervist ud fra DRF´s ryttermærke 1 og 2, der vil derfor forekomme lektioner hvor eleven ikke rider. Uddannelsesplanen er lavet for at højne rideskolens generelle niveau, herunder også den enkelte elev.

Sikkerhed på rideskolen er højeste prioritet og derfor skal instruktørens anvisninger til hver en tid følges. Det er påkrævet at alle elever under 18 bærer hjelm ved al omgang med heste. Det er ikke tilladt at påbegynde timen eller gå ind til hestene før instruktøren giver tilladelse hertil. Dette gælder dog ikke let øvet og øvet hold, som godt må sadle op selv.

Det er gældende for alle hold at man tager del i den fælles oprydning. Derfor må det kunne forventes at elever bliver udpeget til opsamlingspatrulje og fejehold.

Uddannelsesplanen er et værktøj for instruktøren til at kunne placere eleven på rette niveau. Ved sæsonstart eller et eventuelt niveau skifte, vil man blive bedømt den første måned af instruktøren. Efter bedømmelses perioden vil de enkelte hold og elever blive evalueret og klubben vil i dialog med instruktørerne omplacere elever der er fejl placeret. Dette er et tiltag der i større grad skal skabe balance på de enkelte hold og give de bedst mulige oplevelser for alle ryttere.

VOSK ønsker at fremme ridesporten ved at hæve niveauet i rideskolen, herunder at tilsikrer eleverne den nødvendige viden om træning og hestevelfærd.

Minihold

Krav til rytter:

Min. 3 år. Forældre skal være til stede og stå for at opsadle hesten. Ligeledes skal forældre trække hesten under ridningen, såfremt dette er nødvendigt. Det vil være en god idé hvis forældre deltager på opsadelingskursus, som foregår inden sæsonstart.

Mål for holdet:

Minihold er en forsmag på, det at begynde at ride. Holdet skal motiverer børnene til at forsætte i ridesporten. På minihold har vi masser af leg og hyggestunder med hesten. Målet er, at man kommer til at føle sig tryg ved hesten. Man lærer delvist selv, at klargøre hesten, under ridning øves der balance, koordination og styring af hesten. Øvelserne leges ind og kan foregå på jorden, såvel som på hesten.


Begynder 1

Krav til rytter:

Minimum 6 år. Forældre skal være til stede og stå for at opsadle hesten. Ligeledes skal forældre trække hesten under ridningen, såfremt dette er nødvendigt. Det vil være en god idé hvis forældre deltager på opsadelingskursus, som foregår inden sæsonstart.

Mål for holdet:

Begynder 1 er for dig som har gået på minihold eller aldrig har siddet på en hest før. På Begynder 1 lære du de helt basale ting, såsom at give hesten grime på og trække med den. Du lærer at læse nogle af hestens signaler, så du ved hvordan du skal agerer over for hesten. Du skal lære at strigle hesten korrekt og hvorfor vi gør det, hvordan man sadler op og hvad det forskellige udstyr hedder. Målet med selve ridningen er, at få så god balance og koordination, at man selv kan styre hesten rundt i skridt og trav på volte og slangegang. Man lære de mest almindlige signaler og øvelser, så som letridning, korrekt rytter opstilling, start, stop, dreje, 20 meter volte, slangegang, skråt igennem. På begynder 1 er der en del teori, da du vil blive undervist i DRF´s ryttermærke 1 og 2, som er nødvendigt for at lære de mest basale ting.


Begynder 2

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

1. Har modtaget undervisning i ryttermærke 1 og 2.
2. Trække med hesten.
3. Strigle hesten.
4. Sadle op.(der tages hensyn til hesten og elevens størrelse)
5. Styre hesten i skridt og trav på volte og slangegang uden trækker.

Mål for holdet:

Begynder 2 er for dig som har gået på begynder 1 eller opfylder kravende for begynder 2. På begynder 2 forsætter man med balance og koordinations træning, målet er at du lærer at styre hesten selv i skridt, trav og galop, samt ride korrekt diagonal i letridning. Du lærer flere øvelser, som volte tilbage, 10 meter volte, 8 tals øvelse etc. samt rutinering i de ting du har lært på begynder 1. Målet er at man kan gennemføre øvelserne på LD niveau.(Cirkelvolte 20m, skråt igennem og slangegang 2 buer)


Let øvet

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

1. Opfylde kravende til begynder 2
2. Sadle op selvstændigt
3. Skridt, trav og galop uden trækker
4. Korrekt diagonal i letridning
5. Gennemføre øvelserne på LD niveau

Mål for holdet:

Let øvet er for dig som har gået på begynder 2 eller opfylder kravende for let øvet. På let øvet forsætter man med balance og koordinations træning, målet er at rutinere eleven i at styre hesten i skridt, trav og galop, samt korrekt diagonal i letridning.

Yderligere lærer man korrekt galop, at stille hesten, tempovekslinger i alle tre gang arter. Holdet vil ligeledes blive introduceret til spring. Målet er at man kan gennemføre øvelserne på LC niveau. (Cirkelvolte 20m, skråt igennem og slangegang 2 buer)


Øvet 

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

1. Opfylde kravende til Let øvet
2. Korrekt galop
3. Øgning og afkortning i alle tre gangarter
4. Gennemføre øvelserne på LC niveau

Mål for holdet:

Øvet er for dig som har gået på let øvet eller opfylder kravende for øvet. På øvet forsætter man med balance og koordinations træning, målet er forsat at rutiner eleven i det allerede lærte. Fokus vil i højere grad ligge på, at højne den enkelte elevs niveau. Holdet vil foresat introducere til spring, hvor korrekt teknik er i fokus.


Breddeaktivitet

Krav til rytter:

Følgende krav skal eleven selvstændigt kunne klare:

1. Trække med hesten.
2. Strigle hesten.
3. Sadle op.
4. Styre hesten i skridt, trav og galop på volte og slangegang uden trækker.
5. Korrekt diagonal i letridning
6. Gennemføre øvelserne på LD niveau

Mål for holdet:

Breddeaktivitets holdet er for dig der vil noget mere med ridesporten end dressur og spring. Holdet vil prøve kræfter med flere forskellige discipliner så som, Ponygames, Kvadrille, Pas de deux, TREC og stafetspringning. Aktiviteterne skal være sjove og udviklende for rytteren, samtidig med at det skal give deltageren en holdoplevelse. Holdoplevelsen er meget central for alle aktiviteterne, da målet er samlet at give alle en kluboplevelse.