Generelt:

Formålet med VOSK uddannelsesplan er, at ensrette undervisningen på VOSK, samt sikre at alle elever får det samme udbytte af undervisningen. Det er VOSK´s holdning, at alle elever både skal lære at håndtere heste og at ride på dem. Derfor består undervisningen af både teori og ridning. Der vil blive undervist med udgangspunkt i DRF´s Ryttermærke 1 og 2, og der kan derfor 3-4 gange på en sæson forekomme teorilektioner, hvor eleven ikke rider. Uddannelsesplanen er udarbejdet for at højne rideskolens generelle niveau og dermed udbyttet for den enkelte elev.
 
Sikkerhed på rideskolen er højeste prioritet, og derfor skal instruktørens anvisninger til hver en tid følges. Det er påkrævet, at alle elever under 18 år bærer hjelm ved al omgang med heste. Elever under 18 år må ikke befinde sig i boksene, hvis der ikke er en instruktør eller en anden hestekyndig voksen til stede. Dette dog undtaget intensiv dressur holdet. Hvis der er en voksen til stede i stalden, er det tilladt at hente hestene og strigle dem, inden instruktøren kommer. Opsadling er ikke tilladt på egen hånd med undtagelse af øvet hold og intensiv dressur.
 
Alle elever på alle hold skal tage del i den fælles oprydning. Derfor vil eleverne på skift blive udpeget til fejehold før og efter ridning samt opsamlingspatrulje på banerne, inden ridehallen/ridebanen forlades.
 
Uddannelsesplanen er et værktøj for instruktøren til at kunne placere eleven på rette niveau. Ved sæsonstart eller et eventuelt niveauskifte, vil man blive bedømt af instruktøren den første måned. Efter bedømmelsesperioden vil de enkelte hold og elever blive evalueret og klubben vil i dialog med instruktørerne omplacere elever til det rette hold. Vurdering og eventuel omplacering af enkelte elever skal skabe bedre balance på de enkelte hold og give de bedst mulige oplevelser for alle elever.
VOSK ønsker at fremme ridesporten ved at hæve niveauet i rideskolen, herunder at tilsikre eleverne den nødvendige viden om træning og hestevelfærd.
 
VOSK gør opmærksom på, at en ridetime varer 60 minutter. Det omfatter både opsadling, ridning og afsadling. Derfor vil den faktiske tid på hesten udgøre mellem 30 og 45 minutter.


Der undervises 40 lektioner (dog 10 for Trec-,bom- og Kvadrille) fordelt på en sæson. Der kan forekomme aflysning ved sygdom eller lignende, her udøves erstatningstimer. Datoen for erstatningstimer meldes ud af instruktøren.

Hvis man melder fra et ridehold skal dette ske med en måneds varsel fra d. 1.  

Dette skal meldes til vores administrator Jørgen Larsen på mail : mads.jensensvej3@gmail.com

  

Prøvetime
Det er muligt at købe en prøvetime. Dette aftales via klubbens mail rideskolevosk@gmail.com.
En prøvetime koster 150 kr. Prisen er 250 kr. for vores hold med holdnavn "Lukket hold". Det er kun muligt at købe én prøvetime pr. person. Prøvetimen betales via mobilpay og kvittering på betaling vises til instruktøren. Priserne kan variere med årende samt udgifter der stiger ved pleje af hestene og vedligeholdelse af faciliteter 

DE STØTTER OS