Ridestier
 
Som medlem af VOSK er der flere muligheder for at ride på stier og i skov i nærheden af klubbens faciliteter på Horsholm.
Læs mere her.
______________________________________________________________________________________
 
Der er mulighed for ridning på Bakkebøllestien og skovene under Marienlyst Gods. Dertil også i Vintersbølle skov mod indløsning af skovkort hos skovens ejer, Petersgaard Gods.
 
Bakkebøllestien
Stien starter på Lergravvej ved siden af VOSK’s faciliteter. Stien kan benyttes af alle.
Bakkebøllestien er både gangsti, cykelsti og ridesti. Endelig er der beboerne langs stien. Med så forskelligartede brugere af samme facilitet er det vigtigt, at de givne regler overholdes, først og fremmest skal der vises hensyn overfor andre. Husk at det ikke er alle, der er trygge ved at komme tæt på en hest, som man måske tror rytteren ikke har styr på.
 
Følgende regler gælder for benyttelse af Bakkebøllestien:
 • Ridning skal foregå i stiens sydlige side.
 • Ridning må kun foregå i skridt og trav.
 • Ved møde med andre brugere af stien skal hesten tages op i skridt, evt. skal der gøres helt stop indtil de andre brugere er passeret.
 • Der må ikke rides på arealer, der har karakter af græsplæne.
 • Hvis du ikke har fuldt styr over din hest/pony bør du ikke færdes på Bakkebøllestien.
 • I perioder med tøbrud eller kraftig regn kan der lukkes for ridning for at undgå skader. Vær selv med til at lave en vurdering og undlad ridning, hvis du kan se, at der efterlades store spor.
 • Hvis din hest skal gøde, så prøv at få den helt ind til siden, således fodgængere ikke får "fornøjelse" af efterladenskaberne.
 
Skovene under Marienlyst Gods (Wassard-skoven)
Godsejer Wassard har venligst givet medlemmerne af VOSK tilladelse til at ride i skovene under Marienlyst Gods. Det omfatter skovene Dyrehave, Gammel Indelukke og Drejerskov.
Der er adgang til skovene fra Bakkebøllestien og Drejerskovvej (se kort).
Følgende regler gælder for ridning i skovene under Marienlyst Gods:
 • Der må kun rides på de anlagte veje og stier.
 • Der må kun rides i skridt.
 • Vis hensyn til skovenes andre gæster, skovenes beplantning og dyreliv.
 • Efterkom godsets ansattes anvisninger.
 • I perioder med tøbrud eller kraftig regn kan der lukkes for ridning. Se selv efter, om du efterlader store spor og undlad så ridning. Afvent bedre tider. 
 
Vintersbølle Skov
For ridning i Vintersbølle skov skal der for den enkelte rytter købes skovkort direkte af skovens ejer, Petersgaard Gods. Pris og ridereglement oplyses ved henvendelse til godskontoret.
 
Telefon: 55 39 50 07
E-mail: eb@petersgaard.dk 
 
 
 
 

DE STØTTER OS