Ridehusreglement for Vordingborg Sportsrideklub

 

DANSK RIDEFORBUNDS GENERELLE SIKKERHEDSKRAV GÆLDER ALTID PÅ KLUBBENS OMRÅDE

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten 
 • Det vil sige fast, lukket fodtøj – under ridning også med hæl på
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet

 ______________________________________________________________________

DERUDOVER GÆLDER FØLGENDE REGLER FOR BRUG AF RIDEHALLER OG RIDEBANER

 • Kun ryttere med gyldigt ridehus/facilitetskort må benytte ridehaller og udendørs ridebaner.
 • Før porten åbnes til ridehallen, skal man tydeligt tilkendegive, at man åbner.
 • Ridning i skridt foregår inde for hovslaget.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Longering kan ske på både udendørsbanerne og/eller i den lille og store hal. Hvis der er andre på banen, skal de give tilladelse.
 • Løse heste er tilladt i begge haller og på den lille ridebane i ydertidspunkterne. Løse heste er kun tilladt ved konstant opsyn.
 • Springning er tilladt på angivne tidspunkter i halplanen. Der springes på 20x70 bane, herunder ikke i enderne og på hovslaget.
 • Alle u. 18 år skal bære godkendt ridehjelm ved al håndtering af hestene.
 • Alle u. 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest ved spring.
 • Der bruges ikke mobil under ridningen. 
 • Ved spring af rytter under 18 år skal der være en spring-kyndig voksen til stede (over 18 år).
 • Løsspring er kun tilladt i den lille hal.
 • Tilskuere skal opholde sig på tilskuerpladserne i ridehallerne og uden for hegnet på udendørsbanerne.
 • Hvis hesten gøder, skal gødningen samles op i trillebøren. Ved behov tømmes trillebøren i møddingen.
 • Det er ikke tilladt at anvende head-set under ridning i ridehaller og på baner. Undtaget herfra er head-set til brug i undervisningen.
 • Rygning er ikke tilladt i ridehallen, staldene eller i rytterstuen.
 • Rygning er ikke tilladt på hesten eller i tæt kontakt på hesten. 
 • I tidsrummet, hvor rideskolen eller ridefysioterapien benytter ridehaller eller baner, kan faciliteterne benyttes, forudsat at man retter sig efter ridefys-instruktørens anvisninger.
 • Rideskolen er ansvarlig for at dele den store ridehal op, når der er ridehold. Som udgangspunkt har rideskolen 20x40 bane.

 ______________________________________________________________________________ 

PRIVATUNDERVISNING MÅ FINDE STED PÅ FØLGENDE VILKÅR:

 • Medlemmer af VOSK må som udgangspunkt selv vælge privatunderviser.
 • Privatundervisning må finde sted i de ledige perioder i halplanen, dvs. når der bl.a. ikke er ridefysioterapi og rideskole.
   
 • På øvrige tidspunkter må der være to private undervisere, der benytter faciliteterne.
 • Når en privatunderviser har mere end fem faste ryttere, kan privatunderviseren undervise på VOSK på en fast dag om ugen.

INDLØSNING AF FACILITETSKORT.

 

Alle der bruger VOSK ´s ridehaller og baner skal have facilitetskort. Facilitetskort kan indløses som enten månedskort, kvartalskort eller halvårskort.

Klubben udbyder også endagskort, som kan benyttes af personer, der skal ride kursus eller undervisning, og ikke er medlem af klubben. Endagskortet er også for medlemmer, som blot ønsker at benytte faciliteterne en enkelt dag.

Priserne fremgår af hjemmesiden www.vosk.dk, hvor facilitetskortene kan købes. Endagskort kan kun købes på mobilepay  med angivelse af rytter og ridetidspunkt. Pris og mobilepaynr. er tydeligt markeret i hallerne.

 

Hvem har allerede facilitetskort:

 

o Opstalder i privatstalden på VOSK. Hvis ejeren af en hest er inaktiv, kan ridehuskortet gå til den person der rider hesten. Kortet er personligt. I tilfælde af, at andre rider hesten skal rytterne have facilitetskort.

 

o Rideskoleelever har betalt for facilitetskort de dage, de går på ridehold.

 

 

SANKTIONER

 

o Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med reglerne rettes til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende. Klager skal være skriftlige.

 

o Hvis disse regler ikke bliver overholdt, kan det medføre en skriftlig advarsel, i værste fald kan

bestyrelsen bortvise medlemmet/brugeren.

Medlemmet/brugeren skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden evt. bortvisning kan finde sted.

Arrangementer der skal afholdes i ridehuset: 

 • Er der ønske og at leje faciliteterne eller har du en god ide du gerne vil have udført så skriv en mail til: Voskbestyrelse@gmail.com
   

 

 

 

HUSK at samle op efter jeres heste ??

 

Den nye ridebund bliver opløst / nedbrudt af hestens efterladenskaber, så fjern venligst hurtigst muligt.

'

 
(Udarbejdet af VOSKs bestyrelse i 2022)
  

DE STØTTER OS