Ridehusreglement for Vordingborg Sportsrideklub

DANSK RIDEFORBUNDS GENERELLE SIKKERHEDSKRAV GÆLDER ALTID PÅ KLUBBENS OMRÅDE
 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet
 _________________________________________________________________________________
 
DERUDOVER GÆLDER FØLGENDE REGLER FOR BRUG AF RIDEHALLER OG RIDEBANER
 • Kun ryttere med gyldigt facilitetskort må benytte ridehaller og udendørs ridebaner.
 • Før porten åbnes til ridehallen, skal man tydeligt tilkendegive, at man åbner.
 • Ridning i skridt foregår på hovslaget.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Longering skal ske på udendørsbanerne og/eller i den lille hal. Hvis der er andre på banen, skal de give tilladelse.
 • Løse heste er tilladt i begge haller og på den lille ridebane i ydertidspunkterne. Løse heste erkun tilladt ved konstant opsyn.
 • Springning er tilladt på angivne tidspunkter i halplanen. Der springes på 20x60 bane, herunder ikke i enderne og på hovslaget.
 • Alle u. 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest ved spring.
 • Løsspring er kun tilladt i den lille hal.
 • Tilskuere skal opholde sig på tilskuerpladserne i ridehallerne og uden for hegnet på udendørsbanerne.
 • Hvis hesten gøder, skal gødningen samles op i trillebøren. Ved behov tømmes trillebørene ud i møddingen.
 • Det er ikke tilladt at anvende headset under ridning i ridehaller og på baner. Undtaget herfra er headset til brug i undervisningen.
 • Rygning er ikke tilladt i ridehallen eller i rytterstuen.
 • I tidsrummet, hvor rideskolen eller ridefysioterapien benytter ridehaller eller baner, kan faciliteterne benyttes, forudsat at man retter sig efter instruktørens anvisninger.
 • Rideskolen er ansvarlige for at dele den store ridehal op, når der er ridehold. Som udgangspunkt har rideskolen 20x40 bane.
 
 
PRIVATUNDERVISNING MÅ FINDE STED PÅ FØLGENDE VILKÅR:
 • Medlemmer af VOSK må som udgangspunkt selv vælge privatunderviser.
 • Privatundervisning må finde sted i de ledige perioder i halplanen, på følgende vilkår:
 • I tidsrummet hvor der er ridefysioterapi, må der ikke samtidig være privatundervisning.
 • I tidsrummet hvor der er rideskole, må der være en privatunderviser på faciliteterne.
 • På øvrige tidspunkter må der være to private undervisere, der benytter faciliteterne.
 • Når en privatunderviser har mere end fem faste ryttere, kan privatunderviseren undervise på VOSK på en fast dag om ugen.
 
 
BOOKING AF BANER
 
Stella Hansen er ansvarlig for booking og koordinering af ridehaller og baner. Ønskes der afholdt kurser mv. hvor der er brug for booking af ridehaller, skal Stella kontaktes på mail: stellahansen0704@gmail.com.
 
Der kan afholdes et kursus pr. måned, som kræver ridehallen bliver lukket for andre ryttere (max to sammenhængende dage). Deltagerantallet skal tilpasses sådan, at ridehallen er lukket for øvrige ryttere svarende til minimum 3 timer og maksimum 6 timer.
 
 
 
INDLØSNING AF FACILITETSKORT
 
Alle der bruger VOSK´s ridehaller og baner skal have facilitetskort. Facilitetskort kan indløses som enten månedskort, kvartalskort eller halvårskort. Derudover er det muligt at købe undervisningskort, som kan benyttes ved privatundervisning en gang om ugen.
Endagskort kan benyttes af personer, der skal ride kursus eller undervisning, og ikke er medlem af klubben.
Priserne fremgår af hjemmesiden www.vosk.dk, hvor facilitetskortene kan købes. Endagskort kan dog KUN købes på mobilepay (777564) med angivelse af rytter og ridetidspunkt.

Hvem har allerede facilitetskort (uden yderligere betaling eller registrering): 
 • Opstalder i privatstalden.
  • Kortet gælder kun på den opstaldede hest og én rytter.
  • Rider man flere heste, skal der indløses endnu et facilitetskort.

 • Hvis ejeren af en hest er inaktiv, går ridehuskortet til den person, der rider hesten.
  • Kortet gælder kun på den opstaldede hest og én rytter. 
  • Rider man flere heste, skal der indløses endnu et facilitetskort.
 • Rideskoleelever har betalt for facilitetskort de dage, de går på ridehold.
 
Hvem skal købe facilitetskort:
 • For facilitetskort indløst via VOSK
  • Kortet gælder på 2 heste.
  • Rider man mere end 2 heste, skal der indløses endnu et facilitetskort.

 • Når et medlem/bruger låner eller lejer en hest.
 • Når en rideskoleelev rider på andre tidspunkter end sit normale rideskolehold.
 • Når et medlem/bruger har halvpart på en hest.
 • Når der er flere medlemmer/brugere om en hest. Der følger kun 1 kort pr hest.
 • Når et medlem/bruger kommer med sin hest udefra.
 
 
SANKTIONER
 • Klager og spørgsmål angående tvivlstilfælde eller lignende i forbindelse med reglerne rettes til klubbens bestyrelse, hvis fortolkninger og afgørelser er gældende. Klager skal være skriftlige.
 • Hvis disse regler ikke bliver overholdt, kan det medføre en skriftlig advarsel, i værste fald kan bestyrelsen bortvise medlemmet/brugeren. Medlemmet/brugeren skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden evt. bortvisning kan finde sted.
 
(Udarbejdet af VOSKs bestyrelse i 2020)
  

DE STØTTER OS