Ridehusreglement for Vordingborg Sportsrideklub

 

DANSK RIDEFORBUNDS GENERELLE SIKKERHEDSKRAV GÆLDER ALTID PÅ KLUBBENS OMRÅDE

 • Alle bærer godkendt ridehjelm under ridning
 • Alle bærer sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning og håndtering af hesten 
 • Det vil sige fast, lukket fodtøj – under ridning også med hæl på
 • Ingen fastgør sig til hesten ved f.eks. at vikle træktov rundt om hånden eller livet
 • Ingen fører en hest uden trense eller træktov
 • Ingen løber eller råber i nærheden af hesten
 • Ingen rykker/flår/saver hesten i munden med biddet
 • Ingen anvender pisk udover almindelig irettesættelse og korrektion
 • Ingen anvender sporer uhæmmet

 ______________________________________________________________________

DERUDOVER GÆLDER FØLGENDE REGLER FOR BRUG AF RIDEHALLER OG RIDEBANER

 • Kun ryttere med gyldigt ridehus/facilitetskort må benytte ridehaller og udendørs ridebaner.
 • Før porten åbnes til ridehallen, skal man tydeligt tilkendegive, at man åbner.
 • Ridning i skridt foregår inde for hovslaget.
 • Der rides venstre mod venstre.
 • Longering kan ske på både udendørsbanerne og/eller i den lille og store hal. Hvis der er andre på banen, skal de give tilladelse.
 • Løse heste er tilladt i begge haller og på den lille ridebane i ydertidspunkterne. Løse heste er kun tilladt ved konstant opsyn.
 • Springning er tilladt på angivne tidspunkter i halplanen. Der springes på 20x70 bane, herunder ikke i enderne og på hovslaget.
 • Alle u. 18 år skal bære godkendt ridehjelm ved al håndtering af hestene.
 • Alle u. 18 år skal bære godkendt sikkerhedsvest ved spring.
 • Der bruges ikke mobil under ridningen. 
 • Ved spring af rytter under 18 år skal der være en spring-kyndig voksen til stede (over 18 år).
 • Løsspring er kun tilladt i den lille hal.
 • Tilskuere skal opholde sig på tilskuerpladserne i ridehallerne og uden for hegnet på udendørsbanerne.
 • Hvis hesten gøder, skal gødningen samles op i trillebøren. Ved behov tømmes trillebøren i møddingen.
 • Det er ikke tilladt at anvende head-set under ridning i ridehaller og på baner. Undtaget herfra er head-set til brug i undervisningen.
 • Rygning er ikke tilladt i ridehallen, staldene eller i rytterstuen.
 • Rygning er ikke tilladt på hesten eller i tæt kontakt på hesten. 
 • I tidsrummet, hvor rideskolen eller ridefysioterapien benytter ridehaller eller baner, kan faciliteterne benyttes, forudsat at man retter sig efter ridefys-instruktørens anvisninger.
 • Rideskolen er ansvarlig for at dele den store ridehal op, når der er ridehold. Som udgangspunkt har rideskolen 20x40 bane.

 ______________________________________________________________________________ 

PRIVATUNDERVISNING MÅ FINDE STED PÅ FØLGENDE VILKÅR:

 • Medlemmer af VOSK må som udgangspunkt selv vælge privatunderviser.
 • Privatundervisning må finde sted i de ledige perioder i halplanen, dvs. når der bl.a. ikke er ridefysioterapi og rideskole.
   
 • På øvrige tidspunkter må der være to private undervisere, der benytter faciliteterne.
 • Når en privatunderviser har mere end fem faste ryttere, kan privatunderviseren undervise på VOSK på en fast dag om ugen.

Arrangementer der skal afholdes i ridehuset: 

 • Er der ønske og at leje faciliteterne eller har du en god ide du gerne vil have udført så skriv en mail til: Voskbestyrelse@gmail.com
   

 

 

 

HUSK at samle op efter jeres heste ??

 

Den nye ridebund bliver opløst / nedbrudt af hestens efterladenskaber, så fjern venligst hurtigst muligt.

'

 
(Udarbejdet af VOSKs bestyrelse i 2022)
  

DE STØTTER OS