Det besluttes at klubben fremadrettet vil støtte de ryttere der deltager i mesterskaber økonomisk. Det vurderes at have en god reklame effekt og passe godt ind i forhold til visionen, om at tiltrække flere medlemmer og fremstå som en mere positiv klub. Det fastsættes til at gælde ryttere der deltager i distriktsmesterskabet og op efter. Rytteren skal søge vha. ansøgningsskema. Bestyrelsen vil træffe beslutningen om en evt. tildeling af økonomiske midler fra gang til gang og der kan derfor ikke forventes at være garanti for en evt. tildeling. Det må dog kunne forventes at bestyrelsens intention er at støtte rytteren. Der kan maksimalt søges om et beløb svarende til startgebyret for det enkelte mesterskab. Der skal vedlægges dokumentation i form af kvittering eller lign.

Link til ansøgningsskema

DE STØTTER OS