Støtteforeningen Vordingborg Sportsridehaller

Vordingborg Sportsridehaller er VOSK’s støtteforening. Foreningen hjælper med større opgaver og udgifter i klubben. Hallerne står for reklameskiltene i det store ridehus.

Det er vigtigt at Vordingborg Sportsridehaller har så mange medlemmer som muligt for, at kunne opretholde støtten til klubbens aktiviteter.

Alle forældre og voksen ryttere (over 18 år) opfordres til at melde sig ind. Det årlige kontingent er på 100 kr.

Indmeldelse kan ske til kasserer Karsten Ring, e-mail: ring@dadlnet.dk

Eller indbetaling af 100 kr. på foreningens bankkonto:

Reg.nr. 0040

Kontonr.452 560 5359

 

Husk at oplyse om navn, adresse og e-mail.

 
Foreningens bestyrelse:
 
Formand: Ulf Kølle 55985372
Kasserer: Karsten Ring 20898990
Ejerrepræsentant: Otto Christensen 51285398
Klubrepræsentant: Peter Brinch 23602591
Kommunerepræsentant: ubesat  


DE STØTTER OS