Hvis du kan scanne den udfyldte blanket kan den sendes
som vedhæftet fil til e-mail
championat@vosk.dk

 

HUSK INDSENDELSESFRIST:14 dage efter at du har opnået resultaterne.

DE STØTTER OS