Støtteforeningen Vordingborg Sportsridehaller

Vordingborg Sportsridehaller er VOSK’s støtteforening. Foreningen hjælper med større opgaver og udgifter i klubben. Hallerne står for reklameskiltene i det store ridehus.

Det er vigtigt at Vordingborg Sportsridehaller har så mange medlemmer som muligt for, at kunne opretholde støtten til klubbens aktiviteter.

Alle forældre og voksen ryttere (over 18 år) opfordres til at melde sig ind. Det årlige kontingent er på 100 kr.

Indmeldelse kan ske til kasserer Karsten Ring, e-mail: ring@dadlnet.dk

Eller indbetaling af 100 kr. på foreningens bankkonto:

Reg.nr.   0040

Kontonr. 452 560 5359

 

Husk at oplyse om navn, adresse og e-mail.

 
Foreningens bestyrelse:
Formand: Ulf Kølle 42 18 59 39
Kasserer: Karsten Ring 20 89 89 90
Ejerrepræsentant: Otto Christensen 51 28 53 98
Klubrepræsentant: Jesper Voigts 40 94 93 35 
Kommunerepræsentant: ubesat  


DE STØTTER OS