Ferieplan for VOSK 2019/2020

Rideskolen starter op fra og med torsdag den 8. august 2019. 
 
Rideskolen holder lukket på følgende tidspunkter:
 
Uge 42: hele ugen, 14. – 20. okt.
Uge 52: hele ugen, 22. – 31. dec.
____________________________________________
 
Uge 1  : hele ugen, 31. dec – 5. jan.
Uge 7  : hele ugen, 10. – 15. feb.
Uge 16: hele ugen, 15. – 21. apr.
Uge 17: mandag den 22. apr.
Uge 20: fredag den 17. maj.
Uge 22: torsdag den 30. maj.
Uge 24: mandag den 10. jun.
 
Ferieplanen er udarbejdet under hensyntagen til skoleferier og helligdage.
 
Alle hold skal have 40 lektioner på en sæson. Dette er opfyldt for mandagsholdene med udgangspunkt i ferieplanen. Tirsdags- og onsdagshold vil få aflyst to lektioner og torsdags- og fredagshold vil få aflyst en lektion i løbet af sæsonen, uden det udløser erstatningslektioner. Instruktøren orienterer holdene om aflysningerne.
 
Der tages forbehold for ændringer af ferieplanen. Det er således muligt for instruktørerne at rykke et hold eller at afholde erstatningslektioner i ferieperioderne, hvis det bliver nødvendigt.
 
Ferieplanen gælder IKKE for ridefysioterapien.


DE STØTTER OS