Reglement for ridehus og -baner


Klubben henstiller til at man til alle tider viser hensyn til hinanden.

· For at benytte ridehuse og baner skal du have ridehuskort.

· Der skal altid bæres sikkerhedsgodkendt ridehjelm under ridning

· Bær sikkerhedsmæssigt korrekt fodtøj under ridning

· Ingen rykker/flår/saver heste i munden med biddet

· Ingen anvender pisk udover almindelige irettesættelse og korrektion

· Ingen anvender sporer uhæmmet.

· Tjek at udstyret til hesten er i orden inden du sidder op og begynder at ride.

· Ved springning skal der altid være en anden voksen tilstede – uanset alder på den der springer.

· Vis altid hensyn til andre ekvipager i ridehuset eller på banen

· Op- og afsidning sker i midten af cirkelvolterne eller ved handicapliften/opgang til tribunen

· Rid altid venstre skulder mod venstre skulder

· Der skridtes indenfor hovslaget, når der rides dressur i ridehuset. Ved spring, skridtes der på hovslaget.

· Longering i det store ridehus må kun finde sted, hvis alle i ridehuset er indforstået. Longering henvises derfor til det lille ridehus eller udendørs banerne.

· I tidsrummet, hvor rideskolen eller ridefysioterapien benytter ridehuse eller baner, kan faciliteterne benyttes, forudsat at man retter sig efter instruktørens anvisninger.

· I tidsrummet hvor der er rideskolehold må der ikke privatundervises samtidigt eller springes.

· Udenfor springtid må spring stilles op, hvis alle i ridehuset er indforstået. Alt springmateriale stilles på plads igen efter brug.

· Løse heste i ridehus og på baner er kun tilladt ved konstant opsyn.

· Når ridehus- og udendørsbanernes bund skal harves, gives der et varsel, hvorefter ekvipagen skal forlade ridehus eller baner senest 15 minutter efter.

· Ridehallen kan bookes til privatundervisning (20x40) hvis der ikke er andre planlagte aktiviteter og ønsker de ikke at blive forstyrret, skal dette respekteres.

· Tavlen i det store ridehus, kan bruges til at reservere ridehuset (20x40)

· Ridehuset kan ikke reserveres ved fri spring.

· Hestens efterladenskaber skal fjernes inden udgang fra ridehuset.

· Personer under 18 år skal bære CE godkendt sikkerhedsvest under springning.

· Husk at banke på div porte inden åbning – vent på svar.

Ridehuskort

Alle der bruger VOSK´s haller og baner skal have ridehuskort. Herunder kan du se hvem og hvornår du skal købe ridehuskort.

Hvem har allerede ridehuskort:

· Opstalder i privatstalden. Betaler du for opstaldning af din hest har du automatisk ridehuskort.

· Rideskoleelever har betalt for ridehuskort de dage de går på ridehold.

Hvem skal købe ridehuskort:

· Når man låner/lejer en hest af Sigrid, som man rider i ridehuset eller på udendørsbanerne.

· Når man rider på andre tidspunkter end sit normale rideskolehold.

· Når man har halvpart på en hest i privatstalden eller bare lige låner en hest.

· Når man er flere om en hest i privatstalden. Der følger kun 1 kort pr hest.

· Når man kommer med sin hest udefra.

 

Priser for ridehuskort 2017

Endagsridehuskort: 50,-

Månedskort: 200,-

Kvartalskort: 500,-

Halvårskort: 750,-

Undervisningskort, 1 år* 800,-

*undervisningskortet kan kun bruges en gang om ugen

Ridehuskort købes på www.vosk.dk Endags ridehuskort kan dog købes på mobilepay (25771155) eller ved at lægge pengene i postkassen.

DE STØTTER OS