Rideskoleudvalget  

 
Udvalget fastlægger undervisningsplanen og hvordan rideskolen skal være opbygget og fungere i praksis. Hertil gælder også udvikling af stedets instruktører i form af temadage, instruktørmøder eller direkte undervisning til hest. Planlægning af ridelejr, rideskolestævner og holdplanlægning indgår også i udvalgets opgave portefølje.
 

Al henvendelse til rideskolen, skal ske til; 
E-mail: rideskolevosk@gmail.com
 

DE STØTTER OS