Denne sommer har bestyrelsen pristalsreguleret kontingentet. Der vil på nogle hold ses en lille ændring og på Horsemanship vil der være en større.
Horsemanship var fra start sat kunstigt lavt, fordi den daværende bestyrelse vurderede, at det krævede særlige betingelser at starte et sådan hold op.

Vi håber på forståelse fra alle ??

Mvh
Bestyrelsen

DE STØTTER OS