Endelig kan vi starte rideskolen op igen. Dette har gjort, at nye tilmeldinger kommer til på holdene. Vi er dog lidt udfordret på belægningen og det kan derfor ske, at enkelte nye tilmeldte må rykkes over på andre hold. Dette også af hensyn til hestene, da flere af dem har stået stille i godt to måneder. Skulle det blive nødvendigt at rykke rundt, tager vi kontakt til jer.
Mvh
VOSK Bestyrelse

DE STØTTER OS